Personeel / Staff

Mnr. WJ Beneke


Skoolhoof / School Principal


Me/Mrs I Louw


Adjunkhoof / Deputy Principal
Akademiesehoof / Academic Head
Wiskunde Departementshoof / Maths Head of Department

Mev/Mrs L Bruwer

Engelse Departemenshoof / English Head of Department
Skeppende Kunste Departementshoof / Creative Arts Head of Department
Graad 11 graadhoof / Grade 11 grade head

Mnr/Mr S Burger

Wetenskap Departementshoof / Sciences Head of Department
Graad 12 graadhoof / Grade 12 grade head

Mnr/Mr K de Beer

Geografie / Toerisme
Sosiale Wetenskappe Departementshoof / Geography
Tourism / Social Sciences Head of Department

Mnr/Mr R Smith

Graad 8 graadhoof / Grade 8 grade head
Engels Eerste Addisionele Taal / Home Language

Mnr/Mr D van Schalkwyk

Fisiese Wetenkap / Physical Sciences
LO Vakhoof / Subject Head
Graad 11 onder graadhoof / Grade 11 deputy grade head

Me/Mrs D Coetzee

RTT / CAT
Graad 9 onder graadhoof / Grade 9 deputy grade head

Me/Mrs M Mc Donald

Afrikaans Huistaal / First Additional Language
Afrikaans Vakhoof / Afrikaans Subject Head
Kultuurhoof / Culture Head

Me/Mrs R Redelinghuys

Verbuikerstudies / Consumer Studies
Graad 12 onder graadhoof / Grade 12 deputy grade head

Mnr/Mr M Coetsee

Rekeningkunde / Accounting
Ekonomie Vakhoof / Economic Subject Head

Me/Mrs A van Straten

Verbuikerstudies / Consumer Studies

Me/Mrs P Booy

Wiskundige Geletterdheid / Mathematics Literacy

Me/Ms K Bester

IGO / EDG
TEGNOLOGIE VAKHOOF / TEGNOLOGY SUBJECT HEAD
Graad 10 graadhoof / Grade 10 grade head

Me/Mrs J Botha

Afrikaans Huistaal / First Additional Language
Graad 8 onder graadhoof / Grade 8 deputy grade head

Me/Mrs T Hall

LO

Me/Mrs D de Jongh

Skeppende Kunste / Creative Arts

Me/Ms M Venter

Besigheidstudies / Business Studies

Me/Mrs M de Lange

Afrikaans Huistaal / First Additional Language

Me/Ms J de Beer

Tegnologie / Technology

Me/Ms D Beets

Afrikaans Huistaal / First Additional Language
LO
Skeppende Kunste / Creative Arts

Mnr/Mr M de Villiers

Afrikaans Huistaal / First Additional Language
Graad 10 onder graadhoof / Grade 10 deputy grade head

Mnr/Mr H Coetzee

Rekeningkunde / Accounting
NW / NS

Mnr/Mr R Snyman

Wiskunde / Maths

Mnr/Mr M Cremen

Sociale Wetenskappe / Social Sciences

Mnr/Mr Esterhuizen

Engels Eerste Addisionele Taal / Home Language

Me/Ms J Willemse

Engels Eerste Addisionele Taal / Home Language

Me/Ms T van Rensburg

Engels Eerste Addisionele Taal / Home Language

Me/Mrs R Joubert

Wetenskappe / Sciences

Mnr/Mr W Phukubye

EBW / EMS

Me/Ms O Pretorius

Afrikaans Huistaal / First Additional Language
LO

Me/Ms Z van Zyl

Wiskunde / Maths

Me/Ms G Pretorius

Wiskunde / Maths
Tegnologie / Technology

Me/Ms L du Toit

Wiskunde / Maths
LO
Afrikaans Huistaal / First Additional Language

Me/Mrs A Gertenbach

Finansies / Financial

Me/Mrs I Senekal

Inskrywings / Admissions

Ms/Mrs SJ van Rensburg

Admin

Me/Mrs G Qala

Ontvangs / Reception

Mnr/Mr J Coucamp

Terreinbestuurder / General Manager
© 2019 Hoërskool Hercules | Designed, Managed & Hosted by: Web Techniques & Marketing Solutions