GROEI in ons Skoolwapen / “GROEI” in our School Badge


Geregtigheid
(Righteousness)

Regverdigheid
(Fairness)

Opregtigheid
(Sencerity)

Eerlikheid
(Honesty)

Integriteit
(Integrity)
© 2019 Hoërskool Hercules | Designed, Managed & Hosted by: Web Techniques & Marketing Solutions